โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น
สำหรับครูชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่น

Sorry, this entry is only available in Japanese and Thai.

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 6

第6回「日本語ブラッシュアップ集中研修」事業

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครู ผู้สอนในระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นด้านการสื่อสาร ตลอดจน การเพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 ตามมาตรฐานเจ้าของภาษา ทั้งนี้ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 แล้วนั้น  เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯ จึงจัดการอบรมดังกล่าวนี้ขึ้น ในเทอมต้น ปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 – วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.30 น. (โครงการต่อเนื่อง 5 สัปดาห์) ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้  ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนภายใต้สังกัด สพฐ. และอาชีวศึกษาที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ที่  jldseminar@ba.jpf.go.jp หรือ แฟกซ์หมายเลข 0-2261-7505 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้)

 

ปิดรับสมัคร     ภายในวันพฤหัสบดีที่  15 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

  1. จดหมายประชาสัมพันธ์ (pdf)
  2. เงื่อนไขและคุณสมบัติ
  3. ใบสมัคร
  4. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น
สำหรับครูชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการอบรมพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 ซึ่งมีอยู่ 2 โครงการ