การปิดห้องสมุดและงดฉายหนังเจเอฟเธียเตอร์ชั่วคราว

16 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

ประกาศ

เรื่อง การแจ้งปิดห้องสมุดและงดการฉายภาพยนตร์เจเอฟเธียเตอร์ชั่วคราว
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

ขอบพระคุณทุกท่านที่มาใช้บริการของศูนย์ รวมถึงคอยสนับสนุนกิจกรรมของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เป็นอย่างดีเสมอมา เจแปนฟาวน์เดชั่นฯ ขอประกาศแจ้งปิดห้องสมุดและงดการฉายภาพยนตร์เจเอฟเธียเตอร์ชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

โดยท่านที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดไปก่อนหน้า สามารถคืนหนังสือได้ที่กล่องคืนหนังสือตรงทางเข้าห้องสมุด และกรณีที่บัตรสมาชิกห้องสมุดหมดอายุระหว่างการปิดให้บริการ ทางห้องสมุดจะต่ออายุบัตรสมาชิกให้ใหม่ตามระยะเวลาที่ปิดทำการ

 

จึงใคร่ขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้และขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง