ประกาศวันหยุดห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
เนื่องจากอาคารเสริมมิตรจะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารในวันดังกล่าว
นอกจากนี้ ห้องสมุดจะปิดบริการในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกผู้ใช้บริการทุกท่านมา ณ ที่นี้