ประกาศวันหยุดห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

จะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563

เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้