ประกาศวันหยุดห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้

 

  • วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เนื่องจากอาคารเสริมมิตรจะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารในวันดังกล่าว
  • วันศุกร์ที่ 23 และวันเสาร์ที่ 24 เนื่องในวันปิยมหาราช

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการทุกท่านมา ณ ที่นี้