ประกาศวันหยุดห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

จะปิดทำการในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้