ประกาศวันหยุดห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการดังนี้

  • วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
  • วันศุกร์ที่ 11 – วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • วันพุธที่ 30 – วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันสิ้นปี
  • วันศุกร์ที่ 1 – วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้