ประกาศวันหยุดห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563

 

เนื่องจากอาคารเสริมมิตรจะทำการปรับปรุงระบบปรับอากาศของอาคารในวันดังกล่าว

 

นอกจากนี้ ห้องสมุดจะปิดบริการในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

 

และในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้