ประกาศห้องสมุด

ประกาศห้องสมุด

 

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ จะปิดทำการ

ตั้งแต่เวลา 15.00 น.ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาค2562

เนื่องจากตึกเสริมมิตร

จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้