ประกาศห้องสมุด

 

ห้องสมุด เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดทำการตามปกติในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 และปิดทำการในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ฯ และวันหยุดชดเชยวันภูเขา