ประกาศห้องสมุด

ห้องสมุดจะปิดให้บริการในวันพฤหัสที่ 6 เมษายน 2560 เนื่องในวันจักรี
และวันพฤหัสที่ 13 เมษายน 2560-วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์