ประกาศเปิดให้บริการห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพจะเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ทางห้องสมุดจึงมีความจำเป็นต้องลดการให้บริการบางอย่างลง โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง ทางห้องสมุดขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้  

1.ห้องสมุดขอเปลี่ยนเวลาการให้บริการ เป็นเวลา 10.00-18.00 ในวันธรรมดา และ 10.00-16.00 ในวันเสาร์ เพื่อการทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการให้บริการ
2.ห้องสมุดจะตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ
3.สแกน QR-code ไทยชนะ ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการห้องสมุด กรณีที่ท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์ของท่านไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ โปรดกรอกข้อมูลในเอกสารที่ทางห้องสมุดจัดไว้ให้
4.โปรดใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือระหว่างใช้บริการในห้องสมุด
5.โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าใช้บริการในห้องสมุด
6.ห้องสมุดให้บริการเฉพาะการยืมและการคืนหนังสือเท่านั้น โดยงดให้บริการพื้นที่อ่านหนังสือ พื้นที่สำหรับชมภาพยนต์ รวมถึงหนังสือพิมพ์และนิตยสารเป็นการชั่วคราว
7.เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดจะทำการฆ่าเชื้อหนังสือทุกเล่มที่นำมาคืน โดยจะนำกลับมาให้บริการอีกครั้งหลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง
8.ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดรักษาระยะห่างระหว่างเข้าใช้บริการอย่างน้อย 1 เมตรและเข้าใช้บริการครั้งละไม่เกิน 15 คน

  หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ  

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ