ประกาศ “เรื่อง ระบบการทำงานที่บ้านชั่วคราวของพนักงานเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ”

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

ประกาศ

เรื่อง ระบบการทำงานที่บ้านชั่วคราว

ของพนักงานเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทางศูนย์ฯ จึงได้ดำเนินการให้พนักงานทำงาน จากที่บ้านชั่วคราว

 

ซึ่งในช่วงดังกล่าว จะมีผลทำให้ไม่สามารถติดต่อศูนย์ฯ ทางโทรศัพท์ได้ จึงขอความกรุณาผู้ใช้บริการทุกท่านติดต่อทางอีเมลด้านล่างนี้แทน

ติดต่อสอบถาม:  info_jfbkk@jpf.go.jp

 

อย่างไรก็ตาม ระบบการทำงานที่บ้านในครั้งนี้ จะดำเนินการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 หรืออาจจะขยายเวลาไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ส่วนเกี่ยวกับการดำเนินการห้องสมุดจะยังคงปิดต่อตามประกาศที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้า

 

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่ทุกท่านมา จึงขอความร่วมมือและความเข้าใจมา ณ ที่นี้