สื่อเสริมตำราของเจแปนฟาวน์เดชั่น

ตำราชุด”ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ” ฉบับปรับปรุง

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เล่ม 5 ฉบับปรับปรุง

คู่มือครู

รวมภาพประกอบในตำรา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เฉลยแบบฝึกหัด

ไฟล์เสียง

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เล่ม 6 ฉบับปรับปรุง

คู่มือครู

รวมภาพประกอบในตำรา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เฉลยแบบฝึกหัด

ไฟล์เสียง


ตำราชุด”เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ”

ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ

ตัวอย่างแผนการสอนตำราโคะฮะรุเล่ม 1-2 “มีเฉพาะบางบทเนื่องจากเป็นตัวอย่างแผนจากผู้เข้าร่วมสัมมนา”

สามารถดาวน์โหลดสไลด์โชว์ และเอกสารประกอบการบรรยาย ซีรีส์ “เรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ” ได้ที่ https://www.tpapress.com/download.php#


ตำรา “คะตะคะนะ สู้ สู้ !”

ตำรา “คะตะคะนะ สู้ สู้ !”


ตำราชุด”ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ” ฉบับเก่า

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียง
1. ตำราชุด”ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ” ฉบับปรับปรุง
2. ตำราชุด”เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ”
3. ตำรา “คะตะคะนะ สู้ สู้ !”

ได้ที่ https://tpadigihub.com/streaming/ (ค้นหาจากชื่อตำราได้)


IRODORI (อิโระโดะริ) ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต

เบื้องต้น

ชั้นต้น 1

ชั้นต้น 2

** ข้อกำหนดในการใช้งาน

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทางเว็บไซต์

https://sites.google.com/view/irodori-th/home   (ภาษาไทย)

https://www.irodori.jpf.go.jp/    (ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาอังกฤษ)