วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550

This image has an empty alt attribute; its file name is pic01_2007.jpg

สารบัญ

บทความพิเศษ

ไวยากรณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร -หันกลับมามองความคิดความเชื่อของตนเองที่มี ต่อการสอนภาษาญี่ปุ่นกันใหม่เถอะ –NODA Hisashi1

วิทยานิพนธ์
การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาที่สองระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นSomporn GOMARATUT19
การวิจัยเกี่ยวกับวิธีฟังเสียงโฆษะ และ เสียง อโฆษะ ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย(เฉพาะกรณีของ เสียงระหว่าง カ และ ガ , タและ ダ , パ และ バ )MIYAHARA Mihoko33
การวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาตำราและสื่อการสอน ภาษาญี่ปุ่นด้านการฟังระดับต้นเพื่อ ผู้เรียนชาวไทย(2) -แนวทางการสอนเสียงที่ฟังออกยาก-Sukanya THONGDEENOK43
หน้าที่และเงื่อนไขการใช้คำช่วยท้ายกลุ่มคำ “เนะ”Asadayuth CHUSRI55
การกำหนดหัวข้อไวยากรณ์ชั้นต้นสำหรับผู้เรียน ชาวไทย-แนวคิดสี่ประการจากมุมมองของ ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร-Kanokwan Laohaburanakit
KATAGIRI
Patcharaporn KAEWKITSADANG
Somkiat CHAWENGKIJWANICH
Suneerat NEANCHAROENSUK
67

รายงานผลงานสำรวจและการปฏิบัติจริง
A Survey on the Japanese Language Class Broadcasted via Satellite in ThailandMIYAGISHI Tetsuya79
The study of Business Japanese Course in Thailand–Report of Waseda Education (Thailand)-TANAKA Atsuko89
โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นบางกอกในปี ค.ศ.1940 การนำเสนอเอกสารแสดงระเบียบการของโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นบางกอกKITAMURA Takeshi
Wilailuck TANGSIRITHONGCHAI
99
กิจกรรมการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น “ชั่วโมงสังสรรค์” -เพื่อพัฒนาความสามารถในการส