วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554

สารบัญ

บทความพิเศษ

JF Standard for Japanese-Language Education -โอกาสในการนำ Can-do มาใช้-MORIMOTO Yukako1

วิทยานิพนธ์

  
ทำนองเสียงของคำช่วย「ネ」ในภาษาญี่ปุ่นอัษฎายุทธ ชูศรี15
Factors associated with JFL Learners’ writing anxietyISHIBASHI Reiko25
โอกาสและความเป็นไปได้ของ “การพัฒนาตัวเองของอาจารย์” ในการทำงานร่วมกันกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมหาวิทยาลัย : การวิเคราะห์จากมุมมองของอาจารย์ชาวไทยที่เคยมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นKATAGIRI Junji กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ IKETANI Kiyomi NAKAYAMA Eiji35
“การเชื่อมสัมพันธ์” จากการแบ่งหน้าที่ระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น – กรณีศึกษาภาควิชาภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย R ในประเทศไทย-KATSUKI Yusuke45
“คง” คือ “ดะโร” หรือ – สำนวนการคาดคะเนที่พบในการแปล –ศิรัสนันท์ เกียรติกอบชัย55
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถภาษาญี่ปุ่นและแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น – กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยชาวไทย –UTSUGI Takatoshi65
The Relationship between Factors in Increasing Motivation to Learn Japanese Language and Learning-action at Secondary Schools in Thailand - Factors in Intrinsic Motivation While Teaching Japanese Language-YOSHIKAWA Keiko75

รายงานผลงานสำรวจและการปฏิบัติจริง

  
A Practical Study of Calligraphy in Teaching Japanese Characters – Through Teaching a Sequence of Characters to Thai Learners –HAYASHI Asako85
การพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับตารางและแผนภาพ – รายงานการปฏิบัติจริงในชั่วโมงการฟังและสนทนาชั้นกลาง –MATSUTA Yoshiko TABUCHI Namiko95
ความต้องการในการใช้ภาษาญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่โรงแรมในประเทศไทย – จากการสำรวจแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น –NAKAI Masaya CHIBA Masahito105
การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา – ปัญหาและความสำคัญจากมุมมองของครูผู้สอน –NISHINO Ai TAHARA Yuka UCHIDA Yoko115
การแลกเปลี่ยนทางไกลโดยโกลเบิ้ลเน็ตเวิร์ค – เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรูปแบบใหม่ –YOSHIDA Naoko125

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

  
Approach to enrich skills in Japanese writing -A study with interviews from Thai college students –KANOME Yoko135
บทคัดย่อ 141