ห้องสมุดจะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ประกาศห้องสมุด

 

ห้องสมุดจะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก