ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

ประกาศห้องสมุด

 

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

 

เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก