ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

ประกาศห้องสมุด

 

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันวันรัฐธรรมนูญ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก