ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก