ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

ประกาศห้องสมุด

 

 

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ
จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้