ห้องสมุดจะปิดทำการในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันปิยะมหาราช

ประกาศห้องสมุด

 

ห้องสมุดจะปิดทำการในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันปิยะมหาราช

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก