ประกาศวันหยุดห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องด้วยเป็นวันวันมาฆบูชา

โดยห้องสมุดจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้