ประกาศ เรื่อง การแจ้งปิดห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯชั่วคราวเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เป็นอย่างดีเสมอมา

ตามประกาศของกรุงเทพมหานครที่สั่งปิดห้องสมุดสาธารณะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้นั้น ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

โดยสมาชิกที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดไปก่อนหน้า นั้นสามารถคืนหนังสือได้หลังจากที่ห้องสมุดกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยไม่เสียค่าปรับจากการคืนหนังสือล่าช้าในช่วงเวลาดังกล่าว และห้องสมุดจะต่ออายุสมาชิกให้สมาชิกทุกท่านตามระยะเวลาที่ปิดทำการอีกด้วย

ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ท่านยังคงสามารถใช้บริการยืมหนังสือของทางห้องสมุดได้ผ่านบริการ GRAB Bike ตามรายละเอียดลิงก์ทางด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1H7cpZdBTehStPgdttdS8Ur9ao44Krmx0/view

https://drive.google.com/file/d/1S8kOePF9y95PeF-iXmlolVr16sf7fAkW/view

จึงใคร่ขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้และขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ