ประกาศวันหยุดห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

* วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 – วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

โดยห้องสมุดจะเปิดทำการในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ