ประกาศวันหยุดห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้
วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 – วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้