ประกาศวันหยุดห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันแรงงาน
  • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันฉัตรมงคล
  • วันศุกร์ที่ 13 และวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันพืชมงคล
  • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้