ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนตุลาคม 2565

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราช

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้