ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนธันวาคม 2565

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • วันเสาร์ที่ 10 – วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชย
  • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 – วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 เนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

ห้องสมุดจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้