ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนมีนาคม 2566


ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เนื่องในวันมาฆบูชา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้