ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนเมษายน 2566


ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เนื่องในวันจักรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้