ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนเมษายน 2566


ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 – วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้