ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนพฤษภาคม 2566


ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ
  • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันฉัตรมงคล

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้