ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนมิถุนายน 2566


ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ และวันวิสาขบูชา
  • วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ และวันวิสาขบูชา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้