ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนสิงหาคม 2566


ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันวันอาสฬหบูชา
  • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้