ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนกันยายน 2566


ห้องสมุดปิดทำการในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566
เนื่องจากอาคารเสริมมิตรงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้าประจำปี 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้