ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนตุลาคม 2566


ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันศุกร์ที่ 13 และวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันวันปิยะมหาราช

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้