ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนธันวาคม 2566


ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  • วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566-วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้