ประกาศวันหยุดห้องสมุด


ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องในวันมาฆบูชา
  • วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้