ประกาศวันหยุดห้องสมุด


ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เนื่องในวันจักรี
  • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี
  • วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 – วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
  • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้