ประกาศวันหยุดห้องสมุด


ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ
  • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันฉัตรมงคล
  • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยฉัตรมงคล
  • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันวิสาขบูชา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้