ประกาศวันหยุดห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

  • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
  • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
  • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้