ประกาศวันหยุดห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อไปนี้

* วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เนื่องในวันจักรี
* วันอังคารที่ 13 – วันพฤหัสที่ 15 เมษายน 2564 เนื่องในวันสงกรานต์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้