เวลาทำการห้องสมุดช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค

ห้องสมุดจะเปิดทำการช่วง
การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคตามเวลาดังต่อไปนี้

  • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 10:00-15:00
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 10:00-15:00
  • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 10:00-19:00

โดยห้องสมุดจะกลับมาเปิดให้บริการตามเวลาปกติ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้