ประกาศ ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กลับมาให้บริการตามปกติ

ห้องสมุดจะกลับมาให้บริการตามปกติตั้งแต่วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยยังมีความจำเป็นต้องคงมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 บางอย่างเอาไว้ ทางห้องสมุดจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการทุกท่านมา ณ ที่นี้

  1. ห้องสมุดจะตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ
  2. สแกน QR-code ไทยชนะ ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการห้องสมุด กรณีที่ท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์ของท่านไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ โปรดกรอกข้อมูลในเอกสารที่ทางห้องสมุดจัดไว้ให้
  3. โปรดใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือระหว่างใช้บริการในห้องสมุด
  4. โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าใช้บริการในห้องสมุด
  5. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดรักษาระยะห่างระหว่างเข้าใช้บริการอย่างน้อย 1 เมตรและเข้าใช้บริการครั้งละไม่เกิน 15 คน

หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ