รวมความคิดในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น

อาจารย์ทราบไหมครับว่าขณะนี้มีการผลิตสื่อเสริมการเรียนการสอนของตำรา 「あきこと友だち」 คือ「あきこと友だちテスト問題集ชุดรวมข้อสอบของตำราอะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ」และ「あきことともだち聴解タスク教材 ซีดีชุดการฟังของตำราอะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ」เพื่อแจกให้สถานศึกษาต่างๆ สื่อเสริมการเรียนทั้ง 2 ชุดนี้จัดทำโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นอาสาสมัครของ JICA ในประเทศไทย เราเรียกกลุ่มทำงานนี้ว่า 「あきこプロジェクト会議 กลุ่มทำงานโครงการอะกิโกะ」 ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่สอนอยู่ในประเทศไทยได้ร่วมมือกันโดยเริ่มจากความคิดที่ว่าจะทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย จึงได้จัดทำสื่อเสริมการเรียนทั้ง 2 ชุดดังกล่าวข้างต้นและจัดทำเว็บไซต์ชื่อ「日本語教師のためのサバイバル日本語」https://ba.jpf.go.jp/survivalthai/index.html ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือครูชาวญี่ปุ่นที่สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย

จากการประชุมของกลุ่มทำงานโครงการอะกิโกะเมื่อไม่นานนี้ ได้ผลิต 「日本語キャンプ活動アイデア集」 เป็นชุดรวบรวมความคิดในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ ของโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศไทย นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนต่างๆ ได้มีโอกาสมาร่วมกันทำกิจกรรมหลายอย่าง ณ สถานที่เดียวกันโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสื่อในการทำกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มีความเข้าใจญี่ปุ่นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ “กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น” ได้รวบรวมความคิดต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เช่นการใช้ร่างกายประกอบการฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนาน และยังสามารถนำกิจกรรมนั้นมาปรับใช้ให้เข้ากับนักเรียนที่มีระดับความรู้ต่างกันได้อีกด้วย สมาชิกของกลุ่มทำงานโครงการอะกิโกะจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นแนวทางสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นได้บ้างไม่มากก็น้อย

 1. เกม “ตะกร้าคำศัพท์”
 2. เกม “ดาวกระจาย อะ อิ อุ เอะ โอะ”
 3. การทำของเล่นญี่ปุ่น “เคนดะมะ”
 4. เกมตัวเลข
 5. เกมแนะนำตัว
 6. รำวงโดราเอมอน (ดาวน์โหลดคลิปวีดีโอประกอบ [1] [2] [3] )
 7. การเต้นออกกำลังกาย Algorithm (ดาวน์โหลดคลิปวีดีโอประกอบ [1] [2] [3] )
 8. ขบวนรถไฟเป่ายิงฉุบ
 9. เกมทาย○×
 10. เกมตามหาเพื่อน
 11. เกมฮิระงะนะหาคู่
 12. มาพับถังขยะด้วยหนังสือพิมพ์กัน