คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ในระดับเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียนและนักศึกษา (คอร์สพิเศษ)

 

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น ในระดับเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียนและนักศึกษา (คอร์สพิเศษ) จำนวน 6 ท่าน
คลิกเพื่ออ่าน “ระเบียบการรับสมัคร