ตอนนี้

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ

ประกาศวันหยุดห้องสมุด

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเ


เร็วๆ นี้


ที่ผ่านมา

เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น ออนไลน์ 2567

กำลังเริ่มขึ้นแล้วใน 27 ประเทศ