เปิดรับสมัคร: สัมมนาแนะนำตำราเรียน “Akiko to Tomodachi ฉบับปรับปรุง” และวิธีการใช้ตำรา ณ จังหวัดเชียงใหม่

สัมมนาแนะนำตำราเรียน “Akiko to Tomodachi ฉบับปรับปรุง”
และวิธีการใช้ตำรา ณ จังหวัดเชียงใหม่
          ด้วยฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดสัมมนาแนะนำตำราเรียน “Akiko to Tomodachi ฉบับปรับปรุง” และวิธีการใช้ตำราดังกล่าว ให้แก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำวิธีการใช้ตำรา และคู่มือครูฉบับปรับปรุง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการสอนระหว่างครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา แถบภาคเหนือขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ประภา แสงทองสุข และอาจารย์รสา เสวิกุล อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่นเป็นวิทยากรบรรยาย ผู้ที่สนใจและสอนอยู่ในจังหวัดต่อไปนี้ (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา น่าน แพร่ ตากพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์) สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนา ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยกรอกใบสมัครและส่งกลับคืนมายังฝ่ายภาษาญี่ปุ่น ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน ตามลำดับก่อน-หลัง) ทั้งนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดสัมมนาแนะนำตำราเรียน ณ กรุงเทพมหานครในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งจะเปิดรับสมัครทั่วประเทศ

1) สมัครทางไปรษณีย์ โทรสารหรือนำส่งด้วยตนเองที่
          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
          ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ
          เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2261-7500-4 โทรสาร. 0-2261-7505
          (สมัคร Seminar : Akiko to Tomodachi)

2) สมัครทางอีเมลส่งมาที่ jldseminar@ba.jpf.go.jp โดย ระบุหัวเรื่อง “Seminar : Akiko to Tomodachi”

* ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการตอบรับการสมัครเข้าร่วมสัมมนาภายในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560

          อนึ่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้รับตำรา Akiko to Tomodachi ฉบับปรับปรุง เล่มที่ 1 ทุกท่าน
          ดาวน์โหลดใบสมัคร