เปิดรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย “ศิลปะ และงานพัฒนาเพื่อการยอมรับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม”

เปิดรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย

“ศิลปะ และงานพัฒนาเพื่อการยอมรับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม”

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย ทางด้าน “ศิลปะ และงานพัฒนาเพื่อการยอมรับความหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม (EYES for Embracing Diversity: Multicultural Coexistence and Art) ” โครงการนี้จะมีกิจกรรมเวิร์คช้อป ประชุม-สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานในประเทศฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นตลอดระยะเวลากว่า 13 วัน ระหว่างวันที่ 9-21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายคนทำงานด้านศิลปะและงานพัฒนาทางสังคม ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการยอมรับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมที่กำลังก่อตัวขึ้นในภูมิภาคเอเชีย และสังคมโลก จากผลของ “การเคลื่อนย้ายแรงงานและผู้คน” อย่างเสรี โดยมีประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะประเทศที่ส่งออกแรงงานไปสู่ประเทศอื่นๆ และญี่ปุ่นในฐานะที่กำลังจะเป็นประเทศที่มีการรับแรงงานต่างชาติมากขึ้น อันเป็นผลมาจากปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

ดังนั้น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และทำงานในองค์พัฒนาเอกชน  หน่วยงานราชการ หรือองค์กรศิลปะต่างๆ อายุระหว่าง 25 – 40 ปี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 1-2 ปีหรือมากกว่านั้น ในสายงานศิลปะ และงานพัฒนาเพื่อสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย  สามารถศึกษารายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้จากเอกสาร Program Guidelines และส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย และเอกสารอื่นๆ เช่น บทความ งานวิจัย หรือ Portfolio มาที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159  ถ.สุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   ไม่เกินวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวัฒนา อ่อนพานิช  อีเมล wathana@ba.jpf.go.jp  หรือ โทรศัพท์ 0-2260-8560-3

 

Download

  1. Program Guidelines
  2. Application Form

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ EYES for Embracing Diversity: Multicultural Coexistence and Art สามารถดูได้จากเว็บไซด์ข้างล่างนี้

 

https://jfac.jp/en/culture/projects/p-eyes-for-embracing-diversity/